Terminale zorg

Palliatieve zorg is zorg bij een ongeneeslijke ziekte. De zorg is niet gericht op genezing, maar op kwaliteit van leven. De zorg kan weken, maanden of soms jaren duren. We spreken van terminale zorg als het overlijden naar verwachting binnen 3 maanden zal plaatsvinden.
Ook de terminale zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Daarnaast is stervensbegeleiding een onderdeel van terminale zorg.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Terminale en palliatieve zorg worden vaak door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. Terminale zorg wordt immers verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg, wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Het is niet vreemd dat er vaak misverstanden ontstaan rondom de twee termen. Er zijn zeker ook overeenkomsten. Tijdens beide fasen worden klachten verlicht en ongemakken voorkomen. Tevens wordt voor beide typen zorg een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd voor de ongeneeslijk zieke patiënt. Waar dit bij palliatieve zorg wordt gepoogd dit te realiseren voor een zo lang mogelijke periode, ligt de nadruk hierbij voor terminale zorg meer op de laatste levensfase.

Waarom Het Zorgpunt

  • Verzekerde zorg, alles wordt vergoed
  • Goede samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen
  • Geen 24uurs zorg, wel 24 uur per dag bereikbaar mocht dit nodig zijn
  • Eigen technisch team
  • Palliatief verpleegkundigen in dienst (specialisatie Rouw- en Verlies, Oncologie)

Wat kan Het Zorgpunt voor u betekenen?

Wij bieden Zorg met oprechte aandacht bij u thuis aan. Dit betekent dat wij de zorg aanpassen aan uw wensen en behoeften. Wij werken in kleine samengestelde teams, zodat u snel vertrouwd raakt met de zorg die wij aan u verlenen. Op deze manier hebben ook uw naasten een vast aanspreekpunt.

Wij zijn er niet alleen voor de juiste zorg en begeleiding, maar ook voor steun en een luisterend oor voor u en uw naaste omgeving. Onze missie is het bieden van veilige zorg met net dat beetje meer. Dit is zeker in de palliatieve en terminale fase van cruciaal belang. Wij staan altijd voor u en uw naasten klaar en zijn sterk in het signaleren en observeren. Ons doel is om uw laatste fase zo vertrouwd en prettig mogelijk te laten verlopen.

Financiering

Palliatieve valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wij regelen de vergoeding met de zorgverzekeraar, zodat u daar geen zorgen over heeft. In opdracht van de zorgverzekeraar verzorgt onze wijkverpleegkundige de indicatie, zodat deze samenvalt met uw zorgbehoefte.

Mocht de levensverwachting op basis van wat uw huisarts of de behandelend specialist in het ziekenhuis aangeeft niet langer dan drie maanden zijn, dan kan de zorg als terminale zorg geleverd worden. Gedurende deze periode kunnen wij u, als dat nodig is, meerdere zorgmomenten per dag op professionele wijze ondersteunen.

Kosten

Palliatieve & Terminale zorg wordt geheel vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. En alles wordt automatisch geregeld zonder dat u iets hoeft te doen.

Meer informatie

Bel dan vrijblijvend naar nummer: 085 009 19 44. Heeft u nog geen behoefte aan persoonlijk contact, maar wel al vragen? Stuur dan een e-mail naar: palliatievezorg@hetzorgpunt.nl. Wij staan in beide gevallen voor u klaar.

Betrokken & Betrouwbaar

24/7 uur service. Wij zorgen voor uw familie.

085 - 009 1944 (kantoortijden)

De Ronde 15, 5683 CZ Best