085 - 009 1944                  Whatsapp 06-21900231

In de regel komt de vraag voor thuiszorg vanuit een verwijzer. Dit kan een huisarts, ziekenhuis of instelling voor revalidatie zijn, zij zullen uw zorgvraag aan ons voorleggen. Als wij in staat zijn de gevraagde zorg op een verantwoorde manier te leveren, dan ontvangen wij  een overdracht met daarin relevante informatie, dus waarom en welke zorg u nodig heeft.

In overleg met het team in uw wijk gaan wij uw zorg inplannen. Wij nemen vóór de daadwerkelijke aanvang van de zorg contact met u op om met u de tijden te overleggen. Omdat we al onze clienten optimale zorg willen verlenen maar niet iedereen op het zelfde tijdstip kunnen verzorgen zullen we doorgaans zogenaamde bloktijden afspreken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we afspreken tussen 8:00 en 8:30 of bijvoorbeeld tussen 14:00 en 15:00. Nadat wij de zorg op ons genomen hebben zal de wijkverpleegkundige contact met u opnemen voor het plannen van een afspraak. Tijdens deze afspraak wordt er samen met u gekeken waar uw zorgbehoefte ligt zodat er een goed zorgplan opgesteld kan worden. Dit zorgplan, ook wel  indicatie genoemd, is uw legitimatie voor zorg waarmee de geleverde zorg verantwoord wordt en gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar of in geval van PGB naar de SVB.

Wij houden van transparantie en maken daarom gebruik van CAREN een gratis online platform dat gekoppeld is aan onze systemen. U kunt hierin zien wie, wanneer en hoe laat komt voor uw zorg. Daarnaast kunt ook uw zorgplan inzien en in het dossier lezen wat de zorgverleners rapporteren. U kunt ook anderen, zoals familieleden, mantelzorgers of huisarts toegang verlenen. Meer over CAREN vindt u op onze CAREN pagina.

Naast het leveren van de benodigde zorg zullen onze medewerkers  een verandering in uw situatie of behoefte aan zorg in de gaten houden. Mocht er meer of juist minder zorg nodig zijn, dan zal de wijkverpleegkundige in overleg met u het zorgplan aanpassen. Het vergroten van uw zelfstandigheid is bij alles een belangrijk onderdeel, zodat u zelf de regie over uw leven behoudt.

Wilt u overstappen of zelf uw zorg regelen?

Natuurlijk komen niet alle zorgvragen vanuit een verwijzer. Het kan voorkomen dat u zelf zorg aanvraagt, al dan niet met ondersteuning van uw huisarts of dat u niet tevreden bent met uw huidige zorgverlener. In Nederland heeft iedereen de vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Mocht u dus zelf zorg willen regelen via Het Zorgpunt, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en uw vraag voorleggen. Wij zullen vervolgens bekijken of wij de door u gevraagde zorg kunnen leveren. Kunnen wij de zorg leveren dan zullen wij in overleg met u starten met de zorg en zal onze wijkverpleegkundige langskomen om een indicatie vast te stellen.