085 - 009 1944                  Whatsapp 06-21900231

Wanneer iemand in uw sociale omgeving intensieve zorg nodig heeft, kunt u ervoor kiezen hem of haar te verzorgen. Deze vrijwillige zorg wordt ook wel ‘mantelzorg’ genoemd. Nederland telt zo’n 4 miljoen mantelzorgers, waarvan ruim 610.000 langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week zorg bieden. Bekijk wat er eventueel verandert op de pagina Zorgverzekering 2019, hier houden we alle wijzigingen bij.

Wat is mantelzorg?
Wat is gebruikelijke zorg?
Wat is het verschil tussen mantelzorg en gebruikelijke zorg?
Wat is respijtzorg?
Wanneer is iemand mantelzorger?
Wat is het mantelzorgcompliment?
Wat is de ‘blijk van waardering’ voor mantelzorgers?
Mantelzorg bij lichtere zorg (Wmo)
Mantelzorg bij langdurige zorg (Wlz)


Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Deze zorg wordt in sommige gevallen gecombineerd met een baan en kan daarom als intensief worden ervaren. Gemeenten moeten er daarom voor zorgen dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen. Gemeenten kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld ondersteunen met tijdelijke of structurele overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Bovendien kunnen mantelzorgers in sommige gemeenten in aanmerking komen voor de zogenaamde ‘blijk van waardering’. Dit is een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers die wordt uitgekeerd door de gemeente. Ook zijn er zorgverzekeringen die een tegemoetkoming hebben voor mantelzorg of vervangende mantelzorg bieden.